Yenilenebilir Enerji

Dünyada Kullanılan En Önemli Enerji Kaynağı

Enerji, aklınıza gelebilecek her şey için gerekli olan bir şey. Sürekli enerji tüketiyoruz ve tüketmeye devam ediyoruz. İnsanlar tarafından sürekli kullanılan, tüketilen enerji nasıl oluyor da bitmiyor, sürekli var olmaya devam ediyor?

Yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde, sonsuz enerjiye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Nedir yenilenebilir enerji? Tüketilen kadar ya da daha fazla enerjinin, belirli bir zaman içinde yerine konmasıdır. Peki, yenilenebilir enerji kaynakları nelerdir? Rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi, jeotermal enerji, hidrolik enerji, biyo kütle enerjisi ve hidrojen enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarıdır.

Dikkat ederseniz, yenilenebilir enerji kaynaklarının ortak özelliği, doğal olmalarıdır. Bu kaynakların, sınırsız olduğunu, tükenmez olduğunu belirttik. Ancak altını çizmek gerekir ki, doğaya gerektiği gibi davranmazsak, çevremizi yeterince korumazsak, bir gün bu kaynaklarında tükenme tehlikesi altında olması kaçınılmazdır.

Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde, tüketilen enerjinin %24 elde edilmektedir. 2023 yılının sonuna kadar, yapılan geliştirmeler sonucunda bu oranın %30’a çıkması hedeflenmektedir. Bu alanda yapılan çalışmalar, geliştirmeler hidroelektrik üzerine yoğunlaşmış durumda. 2023 yılının sonunda hidroelektrik potansiyelinin %100 oranında kullanılması hedefleniyor.

Bununla birlikte Türkiye’nin rüzgâr, jeotermal ve güneş enerji kaynakları açısından büyük bir öneme sahip olduğu belirtilmeli. Coğrafi konumu gereği, ülkemizde bu enerji kaynakları %100 verimle kullanılabilir seviyede.

2050 Yılında %100 Yenilenebilir Enerji Kullanımı

Ülkemiz, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda bu kadar şanslı olmasına rağmen, günümüzde tüketilen enerjinin hepsi bu kaynaklardan karşılanmıyor. Yapılan bilinçlendirme çalışmaları ile 2050 yılında ülkemizde kullanılan bütün enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi hedefleniyor.

Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl hem yurt içi hem de yurt dışında, başka kurumlarla ortak çok sayıda projeler gerçekleştiriliyor. Ülkemizde Tübitak, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ile en çok proje gerçekleştiren kurumların başında geliyor.

Tüm bunların yanı sıra, yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanılması, bu kaynaklardan elde edilen enerjinin verimli tüketilmesi de son derece önem teşkil ediyor. Enerji verimliliğin arttırılmasına yönelik, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Japon Uluslararası İş birliği Teşkilatı üçüncü ülke eğitim projesini gerçekleştiriyor. Bu projenin yanı sıra sanayide enerji verimliliğinin arttırılması, binalarda enerji verimliliğinin arttırılması, enerji verimli elektrikli ev aletlerinin piyasaya sürülmesi gibi yurt içi projeleri de yürütülüyor.

Üretim Maliyetleri Düşüşe Geçti

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak elektrik üretmenin maliyetinin her geçen yıl azaldığını belirtiyor ki bu da tüketicilerin yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etme oranını arttırıyor.

Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak elde etmeyi tercih etmeye başladı. Bu kaynaklardan elde edilen temiz enerjinin kullanımı son iki yılda neredeyse üç katına çıktı.

Google, Facebook, Amazon ve Microsoft gibi teknoloji devi şirketler, ihtiyaç duydukları enerjinin büyük bir kısmını bu kaynaklardan kullanmaya başlarken aynı zamanda bütün ihtiyaçlarını bu kaynaklardan kullanabilmek için çalışmalar yürüttüklerini duyurdular. 4 büyük firmanın yaptığı girişim diğer pek çok teknoloji şirketini temiz enerji kullanmaya yöneltti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, bu kaynaklardan elde edilen temiz enerjinin tüketilmesi neden bu kadar önemli?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi yenilenebilir enerji kaynakları, doğal kaynaklardır. Bu kaynakları kullanmanın en büyük artısı çevreye zarar verecek, hava kirliliğine neden olabilecek herhangi bir çıktıları olmamasıdır. Örneğin; güneş enerjisinde faydalanıp, elektrik üretmeniz durumunda sahip olacağınız tek şek ürettiğiniz elektrik olmaktadır. Bununla birlikte zararlı gazlar, duman gibi hava kirliliğine neden olabilecek herhangi bir çıktı olmamaktadır.

Diğer taraftan, yenilenebilir enerji kaynakları, güvenilir enerji kaynaklarıdır. Bazı kaynaklar güneş enerjisi ya da rüzgâr enerjisi gibi bu kaynakların güvenilir olmadığından söz edebilir. Ancak bu tamamen ticari amaçlı bir karalamadır.  Doğal enerji kaynaklarının kullanımı son derece güvenli ve verimlidir.

Bu kaynakları kullanarak aynı zamanda çok daha düşük bir bütçeyle, çok daha fazla enerji elde etmeniz de mümkündür. Örneğin; rüzgâr enerjisinden faydalanarak elektrik üretmek isterseniz sadece bir kere mahsus rüzgâr jeneratörü kurmanız yeterli olur. İlk etapta kurulum pahalı gibi görünebilir ancak uzun vadede düşünüldüğünde, doğal kaynaklardan enerji üretimi son derece düşük maliyetlidir.

Tam olarak dezavantaj demek istemesek de yenilenebilir enerji kaynaklarının avantajları olduğu gibi dezavantajları da mevcuttur.

Bu kaynakların kullanımı son yıllarda ciddi oranda artış göstermiştir. Günümüzde enerji üretimi için kullanılan tesisler, talebi karşılamakta yeterli olmamaktadır. Ancak bunun için sürekli geliştirme çalışmaları yapılmakta, yeni tesisler için alt yapı çalışmaları yapılmaktadır. Bununla birlikte bazı şirketler, bu enerji kaynaklarından elde edilen enerjinin düşük verimliliğe sahip olduğunu belirtmektedir. Ancak bu durum kaynak kullanımı için inşa edilen tesisle ve elde edilen enerjinin ne şekilde tüketildiği ile ilgilidir. Bu nedenle elde edilen enerjinin düşük verimliliğe sahip olduğunu ifade etmek çok da doğru değildir.