Geri Kazanım

DENİZ TAŞITLARI ATIĞI AYRIŞTIRMA VE GERİ KAZANIM FAALİYETLERİ

Ülkemizin 1990 yılında taraf olduğu “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesi Hakkında Uluslar arası Sözleşmesi (MARPOL 73/78)” ile deniz çevresinin kirlenmesinin önlenmesine yönelik kurallar getirilmiş olup; Sözleşmenin I, II, IV, V nolu eklerinde belirtilen ve gemilerin normal faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkları almak maksadıyla Liman Devletlerine atık alma tesisi bulundurma yükümlülüğü getirilmiştir. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7-i maddesi ve 26.12.2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” belediyemize İstanbul Deniz Sınırları İçerisinde bir atık kabul tesisi kurması ve gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıkları, gecikmeye neden olmayacak şekilde alınması zorunluluğu getirmiştir.