Genel Müdür’ün Mesajı

İSTANBUL’UN ENERJİSİ YÜKSELİYOR

Doğal çevre ile etkileşimi yaşam boyu devam eden insanların, büyük kentler içinde de doğa ile uyum içerisinde hayat sürmeleri önem taşımaktadır. İstanbul Enerji A.Ş. olarak, bu ortamı sağlamak ve gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kentler tasarlamak, ekosistemin korunması için yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek, sorumluluklarımızın en başında gelmektedir.

Tüm dünyada olduğu gibi İstanbul’un enerji ihtiyacının da her geçen gün arttığı gerçeği ile karşı karşıyayız. Bu ihtiyaç, doğaya karşı duyarlı olmayı, kentin çevresel sistem üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı, yaşanabilir ekolojik bir sistem kurmayı zorunlu kılıyor. Ülkelerin enerji politikaları da çevre dostu doğal enerji kaynaklarına göre şekillenmektedir. Bu noktada alternatif enerji kaynaklarına yönelik yatırımlar, stratejik önem kazanmaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştiraki olan İstanbul Enerji A.Ş. olarak, “Sürdürülebilir Bir Dünya Şehri” ilkesinden hareketle tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enerji Yönetimi, Aydınlatma, Geri Kazanım ve Yakıt Yönetimi alanlarında sunduğumuz hizmet ve projeleri, enerjide dışa bağımlılığa çözüm olacak en ekonomik yöntemlerle, İstanbul’un tarihsel dokusunu, doğal güzelliklerini koruyacak ve hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıracak biçimde plânlıyoruz.

Büyükçekmece Gölü üzerine kurduğumuz Yüzer Güneş Enerjisi Santrali, Türkiye’de alanında yapılan ilk uygulama özelliğini taşımaktadır. Melen Hidro Elektrik Santrali Projesi’ni tamamladığımızda, bir yılda trafikten 136.000 aracın çekilmesi ve 4.250.000 ağacın dikilmesine eş değer çevresel fayda sağlamış olacağız. Silivri’de inşaatına devam ettiğimiz Seymen Çöp Gazından Enerji Üretim Tesisi, tek bir alanda kurulu dünyanın en büyük çöp gazından enerji üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. Tesis tamamlandığında, bir yılda trafikten 228.000 aracın çekilmesi ve 7.100.000 ağacın dikilmesine eş değer fayda üretmiş olacağız.

Yakıt yönetimi kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları ile İstanbul halkının akaryakıt ve CNG ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Elektrikli araç sarj alt yapısına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şehrimizin tarihi ve sanatsal simgesi olmuş mimari yapıları ile park ve bahçeleri aydınlatıyoruz. Güneş, rüzgar, hidroelektrik, biyokütle, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve geri kazanıma yönelik projelerimiz devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarına ait bina ve tesislerde, enerji verimliliği etüdleri yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Projelerinde, yenilenebilir enerji sistemlerinin uygulanabileceği “Yeşil Bina” ve “Pasif Bina” konseptlerine uygun projeler geliştiriyoruz. Özellikle “Bütünleşik Bina” konsepti üzerine yoğunlaşarak, bir binanın konumlandırılmasından başlayıp yaşam döngüsündeki tüm süreçlerinin değerlendirildiği çalışmalara ağırlık veriyoruz.

Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’u dünyanın en yaşanılır kenti yapma, insanlara mutlu ve huzurlu bir kent yaşamı sunma vizyonu doğrultusunda, İstanbul’un enerjisini yükseltmek ve yaşam kalitesini artırmak için çalışmaya, katkı sunmaya devam edeceğiz.

Sevgi ve Saygılarımla,

M. Aslan DEĞİRMENCİ

Genel Müdür