Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

İstanbul Enerji AŞ olarak faaliyetlerimizde, iştiraki olduğum uz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurum kimliğini en iyi temsil edecek şekilde, müşteri odaklı, güvenilir, ilgili mevzuatlara uyumlu, rekabetçi, kaliteli hizmet ve ürün sunmayı amaçlarız.

Öncelikle müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızın beklentilerini en iyi şekilde karşılamayı, tüm iş süreçlerimizi etkin şekilde yönetmeyi ve iyileştirmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarını değerlendirerek, çevreci ve temiz enerji üretmeyi taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi performansının iyileştirilmesi amacıyla, çalışanlarımızın farkındalığını arttırmak için çalışmalar yaparız, fikir ve görüşlerini alarak sisteme katılımlarını sağlarız.

Çalışanlarımız ve tüm paydaşlarımız için Entegre Yönetim Sistemi duyarlılığını esas alan bir çalışma ortamı sunmayı taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sistemi verimliliği açısından; müşteri memnuniyetinin sağlanmasını, kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunmasını, yaralanmanın, sağlık bozulmalarının önlenmesini, yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini sağlayarak performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Tüm operasyonel kararlarımızın Entegre Yönetim Sistemine etkilerini dikkate alarak faaliyetlerimizin doğal parçası olan süreç risklerini, iş sağlığı tehlikelerini, çevre etkilerini ve önemli enerji kullanım alanlarını belirler; etkilerinin asgariye indirilmesi ve kontrol altına alınmasına yönelik planlı inisiyatiflerin devreye alınmasını taahhüt ederiz.

Enerji verimliliği açısından en uygun ürünleri seçer ve enerji performansının iyileşmesine dayalı tüm tasarımları destekleriz .

Çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında en büyük enerjimiz ve motivasyon kaynağımız çalışanlarımızın farkındalığı ve katılımı olacaktır. İstanbul Enerji olarak amacımız rekabet gücümüzü sürekli arttırmak ve firmamızı gururla temsil edebilmektir.