Enerji Yönetimi

RÜZGAR ENERJİSİ

Rüzgar enerjisi ve teknolojisi günümüzde bütün ülkeler ve çevreler tarafından kabul görmüş, temiz ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ve nüfus artışıyla beraber dünyamız yoğun bir enerji talebiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu talebin karşılanması büyük oranda fosil kaynaklardan sağlanmaktadır. Fakat fosil yakıtların tükenme tehlikesi ve aynı zamanda çevreye verdiği zararları göz önünde bulundurulduğunda alternatif enerji kaynaklarına yönelmek kaçınılmaz hale gelmektedir. İstanbul, konumu itibariyle rüzgar enerjisi bakımından yeterli potansiyele sahiptir. Bu kaynakların değerlendirilmesi, İBB ve bağlı kuruluşların enerji tüketimlerinin, yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.

GÜNEŞ ENERJİSİ

Türkiye, sahip olduğu potansiyeli kadar güneş enerjisinden  en iyi istifade etmeye çalışan ülkelerden birisi olarak da ön plana çıkmaktadır. Avrupa ve diğer dünya devletlerine göre ülkemizin güneş enerjisi potansiyeli ve yıllık güneşlenme süresi oldukça fazladır. Özellikle son yıllarda ülkemiz enerji sektöründe büyük yatırımlar yapmakta ve sektörün iyileştirilmesi adına da birçok çalışmalar yapılmaktadır.  Güneş enerjisinden yararlanmak üzere geliştirilen teknolojiler hem güneş enerjisinden yararlanma miktarını arttırırken hem de alt yapı maliyetlerini düşürmektedir. Ucuzlayan yatırım maliyeti ve yükselen verimiyle kısa zamanda kendisi yatırımını karşılayan güneş enerjisi aynı zamanda çevreye duyarlı bir enerji kaynağı olarak ilgi çekicidir. Ülkemizde de güneş enerjisinden yararlanma bilinci geliştikçe daha çevreci ve ekonomik bir kaynak değerlendirilmiş olacaktır.

HİDRO ELEKTRİK

Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakları içinde rüzgar ve güneş enerjisiyle karşılaştırıldığında hidroelektrik santralleri hem ekonomik açıdan hem de teknik olarak yapılabilirliği en uygun enerji yatırımı olarak görülmektedir. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı projelere yatırımı her geçen gün daha da artırmakla birlikte hidroelektrik santralleri projeleri bu hedef doğrultusunda birincil kaynaklar arasındadır. İstanbul Enerji, temiz enerji için ülkemizin birincil kaynakları arasında yer alan hidroelektrik santralleri (HES) konusunda yapmış olduğu çalışmalar ile İstanbul için enerji ihtiyacına kalıcı ve temiz çözümler getirmeyi hedefliyor.

BİYOKÜTLE ENERJİSİ

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir. İstanbul’un artan nüfusu ile elinde bulunan kaynaklardan en verimli şekilde yararlanma yoluna giderek, biyokütleden(evsel katı atıklar, arıtma çamurları, enerji bitkileri vb.) enerji üretim çalışmalarına hız verilmiştir.

JEOTERMAL KAYNAKLAR

Jeotermal yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. İstanbul’da şu ana kadar yürütülen çalışmalar kapsamında çeşitli bölgelerde 900-1200 m sondajlar yapılmış, bu derinliklerde su sıcaklığının 35°C-55°C aralığında olduğu tespit edilmiştir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Enerji verimliliği; binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin düşüşüne yol açmadan birim hizmet miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır. Isıtma, aydınlatma, elektrikli cihaz ve ekipmanlarında enerjiyi verimli kullanmak suretiyle ihtiyaçlarınızdan kısıtlama yapmadan enerji maliyetlerinizi düşürmek ve çevrenizin korunmasına katkı sağlamanız mümkündür.