Biyoenerji Nedir?

Organik Atıklardan Enerji Üretimi

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında, belki de en çeşitli üretim potansiyeline sahip bir enerji türü bioenerjidir. Biyogaz, biyodizel, biyoetanol ve biyokütle üretim seçeneklerine sahiptir ve yapılan çalışmalar sonucunda her geçen gün organik atıklardan enerji üretimi seçenekleri artmaktadır.

İhtiyaç duyduğumuz enerji miktarı her geçen gün artmaktadır ve doğal enerji kaynaklarından elde edilen enerji miktarları yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle alternatif enerji kaynakları arayışına gidilmiştir. Fosil gibi enerji kaynaklarının kullanımı ise çevreye ciddi zararlar verdiğinden tercih edilmemektedir. Bu nedenle araştırmacılar, doğal enerji kaynaklarının arttırılması, geliştirilmesi yönünde çalışmalar üzerine yoğunlaşmışlardır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarından en çok tercih edilen enerji kaynağının bioenerji olduğunu söyleyebiliriz. Biyoenerji, organik atıklardan elde edilen enerjidir. Organik atıkların temini ise son derece kolay ve masrafsız olduğu için genellikle biyoenerji kaynakları tercih edilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi çeşitli üretim seçenekleri vardır.

Biyokütle Enerjisi

Biyokütle enerjisi; odun, odun kömürü, hayvan dışkısı, tarım ürünleri ve orman sektörü organik atıkları, alkol ve metan mayalanması, çeşitli su bitkileri gibi biyolojik kaynaklar yolu ile elde edilen enerji türüdür. Çoğunlukla ısınma amaçlı kullanılır. Köylerde tezek yakımı, biyokütle enerjisinin en güzel örneklerinden birisidir. Bunun yanı endüstriyel boyutta düşünüldüğünde kentsel atıklardan, tarımsal endüstri atıklarından yakma işlemi ya da farklı teknikler kullanılarak katı, gaz ve sıvı yakıtlar elde edilir ve elde edilen biyokütle yakıtlar ile ısı ve elektrik üretimi gerçekleştirilebilir. Çeşitli işlemlerden geçirilerek, biyokütlenin yakıt kalitesinin arttırılması ve alternatif biyoyakıtlar üretilmesi de mümkündür.

Biyoetanol

Alternatif bir biyoyakıttır. Şeker, nişasta veya selüloz özlü biyokütlenin hidrolizi sonucu elde edilen şeker mayalanır ve fermantasyonu sonucu açığa çıkan alkol sudan ayrılarak biyoetanol elde edilir.

Biyodizel

Alternatif diğer bir biyoyakıt olan biyodizel, yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkar. Evinizde kullandığınız kızartma yağlarının artıkları ya da hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilirler.

Biyogaz

Başka bir alternatif biyoyakıt da biyogazdır. Organik bazlı atıkların, oksijensiz ortamda fermantasyonu sonucu ortaya çıkar. Biyogaz, renksiz, kokusuz, havadan hafiftir. Bir biyogaz ortalama, %40-70 metan, %30-60 karbondioksit, %0-3 hidrojen sülfür ve çok az miktarda azot ve hidrojenden oluşur.

Biyohidrojen

Ve son alternatif yakıt türü olarak biyohidrojenden söz edebiliriz. Selüloz, şeker ve uçucu yağ asitleri gibi organik karbon kaynaklarından, oksijensiz ortamda büyüyen mikroorganizmalar yardımıyla biyokimyasal olarak üretilen bir hidrojendir.

Ülkemiz, tarım ülkesi olması nedeniyle, biyokütle kaynakları bakımından oldukça zengindir. Biyokütle kaynaklarının kullanımının artması, biyoenerji kullanımının artması sonucunda fosil yakıtlara olan bağımlılığın tamamen bitmesi beklenmektedir.

Ülkemizde Biyoenerji Kullanım Alanları

Ülkemizde biyoenerji temel olarak iki şekilde kullanılmaktadır. Isınma ve pişirme amacıyla bir de endüstriyel ölçekte yakıt amacıyla.

Isınma ve pişirme amacıyla kullanılan biyoenerjiler; odun, bitki atıkları, hayvan atıkları ve mangal kömürüdür. Endüstriyel ölçekte yakıt amacıyla kullanılan biyoenerjiler ise biyoetanol, biyodizel ve biyogazdır.

Son dönemde, kentlerde hava kalitesini arttırmak, sera gazı emisyon oranını düşürmek ve tarımsal endüstrileri geliştirmek amacıyla biyoenerji kullanımı çalışmaları arttırılmıştır.

Biyoenerji kullanımına önem verilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi, alternatif biyoenerji yakıtları olan biyoetanol ve biyodizelin petrole karşı kullanılabilir olmasıdır.

Ülkemizde kullanılan biyoenerji kaynakları orman ürünleri ve hayvansal atıklardır. Tüketilen biyoenerjinin büyük bir kısmı, kırsal kesimde yaşayan kişiler tarafından ısınma ve pişirme amacıyla kullanılmaktadır. Isı üretmek için en çok kullanılan enerji kaynağı odundur. Bunun dışında diğer biyoenerji çeşitlerinin kullanımının çok az sayıda olduğunu söylemek mümkündür. Ulaşım sektöründe ise biyoyakıt kullanımının neredeyse hiç olmadığını söylemek mümkündür.

Araştırmacılar özellikle biyoyakıt kullanımının aktif hale gelmesi, arttırılması yönünde pek çok çalışma gerçekleştirmektedirler. Bunun yanı sıra diğer biyoenerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması için de çalışmalar sürdürülmektedir.